18.04.2024

ROZCIEŃCZALNIKI

Rozcieńczalniki są substancjami chemicznymi używanymi głównie do rozpuszczania, rozrzedzania lub mieszania innych substancji. Mają szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, z których niektóre obejmują:

Przemysł farbiarski i lakierniczy:

  • rozrzedzania farb, lakierów i innych powłok malarskich, aby uzyskać odpowiednią konsystencję i łatwość aplikacji
  • wpływają na czas schnięcia i łatwość nakładania powłok.
  • czyszczenia narzędzi malarskich

Czyszczenie i rozpuszczanie:

  • do czyszczenia powierzchni, usuwania plam, smarów, klejów i innych substancji
  • do czyszczenia narzędzi i maszyn

Przemysł chemiczny:

  • mieszanie różnych substancji chemicznych w celu przygotowania roztworów o określonych stężeniach.
  • oczyszczanie i rozpuszczaniE różnych substancji chemicznych

Przemysł elektroniczny:

  • w produkcji układów scalonych i innych komponentów elektronicznych do oczyszczania powierzchni i usuwania pozostałości po procesach produkcji

Przemysł perfumeryjny:

  • w produkcji perfum i kosmetyków do rozrzedzania olejków eterycznych i innych substancji zapachowych, aby uzyskać odpowiednią intensywność zapachu.

Nie wszystkie rozcieńczalniki są odpowiednie do wszystkich zastosowań.

Logo OFO

Producent rozcieńczalników,
chemii budowlanej,
chemii samochodowej
i środków czystości

Kontakt

Zalesie Barcińskie 29
88-192 Piechcin

Pełny kontakt
Produkty

Znajdź nas w social mediach